0 nás

Programy

Jak se přihlásit

Kontakty

 Další informace

EdA, o.s. - Vzdělávání, osvěta, informační podpora, regionální rozvoj 

Vítejte na stránkách občanského sdružení EdA

Občanské sdružení EdA bylo založeno na jaře roku 2006.

Cílem našeho sdružení je  prohloubení vztahu občanů k regionu Dolního Poohří a Českého středohoří, jeho přírodním krásám, historii a vztahu k příhraničním oblastem. Dalším cílem je zvýšení informovanosti občanů regionu o změnách v oblastech celoživotního vzdělávání, o možnostech získávání dotačních prostředků a posilování evropské identity s důrazem na integraci menšin a skupin ohrožených sociálním vyloučením.

Svou činnost sdružení zaměřuje na pořádání besed, přednášek, exkurzí, prezentací, vydávání tiskovin a informačních materiálů včetně využití moderních informačních technologií.

Sídlo
EdA, o.s. má úřední sídlo v Lenešicích, kde se nachází administrativní úsek.
Oddělení DVPP sídlí v prostorách Základní školy J. A. Komenského v Lounech, ul. Pražská 101.
Některé specifické akce včetně akcí pořádaných pro širší veřejnost jsou pořádány v Městské knihovně v Lounech.

Vedle Lounska EdA, o.s. působí také na Ústecku a chystá se časem pokrýt další místa v regionu. Již nyní je možno realizovat vzdělávací programy kdekoliv, jsou to akce  tzv. na klíč určené často pro jeden nebo více subjektů, např. škol.