0 nás

Programy

Jak se přihlásit

Kontakty

 Další informace

 
Jak se přihlásit
 
Písemnou přihlášku naleznete zde:
 
 Přihláška na jeden vzdělávací program        Přihláška na více vzdělávacích programů
 
Vyplněnou přihlášku zašlete poštou minimálně 14 pracovních dnů před zahájením programu na adresu uvedenou v nabídce.
Přihlášku lze také poslat elektronicky, výjimečně je možno se také přihlásit telefonicky - viz Kontakty.
 
Přihláška přes internet (on line přihlášení): 

zde

 
 Úhrada
 a)     Fakturou vystavenou po ukončení akce na vámi uvedenou adresu
 b)    Hotovostí v den zahájení na místě konání
 
Zrušení účasti
 
Odhlásit se lze telefonicky (vědět, s kým jednám, viz oddíl kontakty)  nebo -e mailem nejpozději 5 dní před zahájením akce.
 
Storno poplatek
 
V případě neomluvené neúčasti a nezrušené přihlášky 100%  ceny vzdělávacího programu.