Výpis vzdělávacích akcí EdA, o.s. z oblasti:

Všechny oblastiVyberte si oblast:
Školní rok:
Čislo akce:

Vypsáno je 6 vzdělávacích akcí.


> > > Lenešice < < <


11001/LN   Podpora pedagogů při realizaci školních vzdělávacích programů v MŠ
Teoreticko-praktický seminář reaguje na potřebu MŠ orientovat se v oblasti realizace ŠVP. V první části představuje základní postupy zpracování dokumentu školního vzdělávacího programu. Rozpracování obecného obsahu ŠVP v souladu RVP PV. Zaměřuje se na rozpracování výstupů jednotlivých oblastí ŠVP. Druhá část je věnována zpracování oblasti vzdělávacího obsahu v ŠVP a soulad s RVP PV (např. formy, prostředky vzdělávání, evaluace aj.). V závěru semináře proběhne diskuse.
Doporučeno:ředitelkám, zástupkyním MŠ, ostatním zájemcům
Lektor:Bc. Ivana Španielová ; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
Místo:ZŠ J. A. Komenského 100, Louny
Poplatek:500.00 Kč
Garant:PaedDr. Vlastimil Ledvina
Termín:23.03.2010, 8:30-15:00
ZRUŠENO SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH

11002/LN   Malování velikonočních vajec
Součástí semináře jsou ukázky různých typů zdobených vajec - drátovaná kraslice, patchworkové vajíčko - zdobené ze čtverců látky, z proužků stuhy, kraslice zdobená voskovou technikou, kaslice zdobená vyvrtávanou technikou - madeirové - vyvrtávané pštrosí vejce zdobené voskovou technikou. Účastnicím budou předvedeny postupy zdobení a zhotovení kraslice voskovou technikou. Barvení vajec - rozdíly zdobení vajíčka barveného a bílého; návrh a volba vzoru - technika namočení a tahu špendlíkem, rozdíly v síle špendlíkové hlavičky (špendlíková hlavička skleněná a hlavička obyčejného špendlíku); Zdobení různými druhy vosku - včelí vosk, včelí vosk přepalovaný, voskové pastely (upozornění - nehodí se všechny prodávané druhy), voskové svíčky z medových plástů
Doporučeno:Učitelkám MŠ, vychovatelkám ŠD, DD, DDM, zájemcům ze ZUŠ.
Lektor:Mgr. Marie SEIDLOVÁ ; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
Místo:ZŠ J.A.Komenského, Pražská 101, Louny
Poplatek:480.00 Kč
Garant:PaedDr. Vlastimil Ledvina
Termín:29.03.2010, 14:00 - 17:00
S sebou: 2 - 3 vyfouklá vajíčka, tužku, špendlík se skleněnou hlavičkou, včelí vosk, voskové pastely, čajová svíčka, větší plechovka, hliníková lžíce, zápalky. Pomůcky možno nakoupit na akci.
ZRUŠENO SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH

11003   Velikonoční věnec
Teoreticko-praktický seminář zaměřený na velikonoční výzdobu třídy. Obsah: V teoretické části se účastníci dozvědí o moderních trendech současné floristiky, shlédnou různé ukázky jarních a velikonočních dekorací a získají inspiraci, mnoho námětů pro následnou práci s dětmi. V praktické části si pedagogové vyzkouší postupy, využijí vlastní tvořivosti a fantazie. Pod dohledem lektora si každý účastník vlastnoručně vyrobí závěsný velikonoční věnec.
Doporučeno:učitelům všech stupňů a dalším zájemcům
Lektor: Martin BENEŠ ; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
Místo:ZŠ J.A.Komenského, Pražská 101, Louny
Poplatek:560.00 Kč
Garant:PaedDr. Vlastimil Ledvina
Termín:22.03.2010, 14:00 - 17:00
Veškerý pracovní materiál a pomůcky budou účastníkům k dispozici.
ZRUŠENO SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH

11004   Výtvarné techniky v praxi - drátování
Praktický seminář je zaměřen na výtvarnou techniku – drátování. Měl sloužit především k inspiraci, výměně zkušeností a dobrých nápadů využívaných ve školní praxi. Na semináři si účastníci vyzkouší některé drátovací techniky, které by mohly být inspirací pro další práci. Všichni účastníci semináře si vytvoří vlastní výrobek - originální ozdobu do okna s využitím polodrahokamu (nebo zapichovalo do květináče). Všechny potřebné pomůcky a materiály budou mít účastníci k dispozici.
Doporučeno:učitelům všech stupňů a dalším zájemcům
Lektor:Mgr. Vladimír Kazda ; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
Místo:ZŠ J.A.Komenského, Pražská 101, Louny
Poplatek:560.00 Kč
Garant:PaedDr. Vlastimil Ledvina
Termín:13.04.2010, 14:00 - 17:00
ZRUŠENO SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH

11005/LN   Požární ochrana pro pracovníky ve školství
Periodická akce pro ředitele škol a statutární zástupce/platnost 3 roky/, preventisty PO a požární hlídky/platnost 1 rok/. Účastníci budou seznámeni se základnimi povinostmi právnických osob a osob zajišťujících prevenci PO, s povinnou dokumentací, věcnými prostředky PO, kontrolní činností.
Doporučeno:Ředitelům všech typů škol a jejich zástupcům, požárním preventistům
Lektor: Pavel SOUKUP ; odborně způsobilá osoba v oblasti prevence rizik;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
Místo:ZŠ J. A. Komenského, Pražská 101, Louny
Poplatek:550.00 Kč
Garant:PaedDr. Vlastimil Ledvina
Termín:19.04.2010, 13:00 - 15:00
Účastníci obdrží platný záznam o školení PO na dobu určenou pro jednotlivé skupiny účastníků v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., v pozdějším znění zákona č. 237/2000 Sb. Zkontrolujte si prosím platnost svých stávajících záznamů.
ZRUŠENO SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH

11006/LN    BOZP pro školy a školská zařízení
Seznámení se s problematikou BOZP, základní směrnice a nařízení platná na pracovištích. Změny v Zákoníku práce s účinností od 1.1.2007.Problematika nařízení vlády č. 361/2007 Sb. platná k 1.1.2008 , aplikovaná na školy a systém HACCP pro školní jídelny.
Doporučeno:Ředitelům škol a jejich zástupcům, vedoucím vychovatelům, vedoucím školních jídelen, školníkům.
Lektor: Pavel SOUKUP ; odborně způsobilá osoba v oblasti prevence rizik;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
Místo:ZŠ J. A. Komenského, Pražská 101, Louny
Poplatek:550.00 Kč
Garant:PaedDr. Vlastimil Ledvina
Termín:19.04.2010, 15:00 - 17:00
Účastníci obdrží osvědčení s dobou platnosti 3 roky. Zkontrolujte si prosím platnost svých stávajících záznamů.
ZRUŠENO SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH


> > > Viz také < < <

EdA, občanské sdružení, Palackého 226, 439023 Lenešice
tel: , fax: , e-mail: edaos@edaos.cz